03/21/2023

Autor: Magdalena Królczyk, Specjalista ds. Fotowoltaiki

Z dniem 1 kwietnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada ona inny, niż dotychczas, system rozliczeń z dostawcami prądu. Wiele osób zastanawia się czy instalacja fotowoltaiczna jest dalej opłacalna, czy jej zakup ma sens, ponieważ okres zwrotu będzie zdecydowanie dłuższy.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie (duże wahania i wzrosty cen gazu i prądu, coraz większa świadomość i chęć obywateli do uniezależnienia się od gazu z Rosji), zachęcam do zapoznania się z poniższym artykułem.

 

Poprzedni system rozliczeń – system upustów

Posiadacze instalacji fotowoltaicznych, które zostały zgłoszone do operatora sieci do końca marca tego roku, rozliczają się z dostawcą energii jako „prosumenci”. Oznacza to, iż są jednocześnie producentami jak i konsumentami energii. Nadwyżkę swojej wyprodukowanej energii oddają do sieci. W momencie, gdy ich instalacja produkuje za mało energii w stosunku do aktualnego zapotrzebowanie, odbierają ją z powrotem z sieci. Odbierają jednak tylko 80% z energii oddanej – 20% zostaje dla operatora sieci. Nie ponoszą przy tym żadnych innych dodatkowych kosztów za pobór „własnej” energii.

 

Nowy system rozliczeń – net-biling

Dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, które zostaną zgłoszone do operatora sieci już po 1 kwietnia 2022 roku, system rozliczeń wyglądać będzie nieco inaczej. W przypadku nadwyżki wyprodukowanej energii, tak samo będą ją oddawać do sieci, jednak na zasadach sprzedaży po cenach z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca, a od połowy 2024 roku – po średnich cenach godzinowych. Zysk ze sprzedaży energii będzie przechowywany wirtualnie na indywidualnym koncie depozytowym w sieci. W momencie zwiększonego zapotrzebowania na energię, a więc najczęściej w sezonie grzewczym, gdzie instalacja produkuje zdecydowanie mniej energii niż jej potrzebujemy, będziemy odkupywać energię od operatora sieci po cenach dla odbiorcy końcowego. Co jednak istotne, opłata za tę energię będzie „ściągana” z naszego wirtualnego depozytu. Dopiero po jego wyczerpaniu będziemy musieli ponieść rzeczywiste koszty odkupu energii.

 

Net-billing nie taki zły!

W chwili obecnej wiele osób sądzi, że fotowoltaika, przez nowy system rozliczeń, nie będzie się opłacała, ponieważ okres zwrotu inwestycji będzie o wiele dłuższy niż dotychczas.

Mimo prawdziwości stwierdzenia o wydłużonym okresie zwrotu inwestycji, musimy wziąć pod uwagę stale rosnące ceny za gaz i prąd, które powodują, iż okres ten ulegnie skróceniu w porównaniu do pierwotnych wyliczeń. O czym warto pamiętać to fakt, iż przy aktualnej niestabilnej sytuacji na świecie, w szczególności w Europie, nie wiemy jak bardzo ceny za gaz i prąd mogą jeszcze wzrosnąć.

Inne wpisy z tej kategorii

Fotowoltaika jako świadomy sposób budowania lepszego otoczenia do życia dla kolejnych pokoleń

Z dniem 1 kwietnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada ona inny, niż dotychczas, system rozliczeń z dostawcami prądu. Wiele osób zastanawia się czy instalacja fotowoltaiczna jest dalej opłacalna, czy jej zakup ma sens, ponieważ okres zwrotu będzie zdecydowanie dłuższy.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie (duże wahania i wzrosty cen gazu i prądu, coraz większa świadomość i chęć obywateli do uniezależnienia się od gazu z Rosji), zachęcam do zapoznania się z poniższym artykułem.

 

Optymalizacja

Fotowoltaika – rozwiązanie na zwiększenie moich domowych oszczędności

Z dniem 1 kwietnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada ona inny, niż dotychczas, system rozliczeń z dostawcami prądu. Wiele osób zastanawia się czy instalacja fotowoltaiczna jest dalej opłacalna, czy jej zakup ma sens, ponieważ okres zwrotu będzie zdecydowanie dłuższy.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie (duże wahania i wzrosty cen gazu i prądu, coraz większa świadomość i chęć obywateli do uniezależnienia się od gazu z Rosji), zachęcam do zapoznania się z poniższym artykułem.

 

Optymalizacja

Ewolucja sprzedaży, czyli co musi wiedzieć Handlowiec XXI wieku

Z dniem 1 kwietnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada ona inny, niż dotychczas, system rozliczeń z dostawcami prądu. Wiele osób zastanawia się czy instalacja fotowoltaiczna jest dalej opłacalna, czy jej zakup ma sens, ponieważ okres zwrotu będzie zdecydowanie dłuższy.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie (duże wahania i wzrosty cen gazu i prądu, coraz większa świadomość i chęć obywateli do uniezależnienia się od gazu z Rosji), zachęcam do zapoznania się z poniższym artykułem.

 

Optymalizacja