Energia i gaz z sieci - Prime Energy

Obecna sytuacja na rynku energii i gazu nie napawa optymizmem, więc co zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej firmie i jednostce samorządowej?

1.

Przedsiębiorcy i jednostki samorządowe mogą zapewnić sobie gwarancję stałej ceny energii i gazu do końca  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 i 2029 roku*
*paliwo gazowe do końca 2027 roku

lub

2.

Skorzystać z produktu giełdowego, który daje możliwość zablokowania ceny w dowolnym momencie trwania kontraktu.

Stała cena

Cena SPOT

Cena transzowa

miesięczna lub kwartalna

Oferta szyta na miarę

optymalne połączenie wielu rozwiązań

Energię lub gaz zużywamy do produkcji wyrobów, ogrzania powierzchni czy oświetlenia nieruchomości,
jednak niezależnie od tego na co zużywamy dane media, potrzebujemy związać się umową ze stabilnym dostawcą,
który zapewni nam ciągłość dostaw oraz jasne i etyczne warunki współpracy.

Co zyskuję?

 

 • Kompleksowy proces zmiany sprzedawcy oraz bieżącą informację o jego zaawansowaniu
 • Pewność, że stała cena energii i gazu obowiązuje przez cały okres umowy, bez względu na podwyżki cen energii na rynku
 • Kontrolę nad precyzyjnym planowaniem kosztów energii i gazu w budżecie
 • Dopasowanie kontraktu do potrzeb (możliwość zakontraktowania się w systemie giełdowym)
 • E-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) – dostęp 24h/7 do swoich płatności
 • Stały dostęp do Specjalisty, który służy wiedzą, doświadczeniem i doradztwem na niestabilnym rynku energetycznym

Czego unikam?

 

 • Zmiany warunków umowy w trakcie trwania kontraktu
 • Zmiany ceny energii i gazu w trakcie trwania kontraktu
 • Niespodziewanych dodatkowych opłat na fakturze oraz kar umownych
 • Niewiedzy o zmianach formalno-prawnych na rynku energetycznym, które dotyczą również firmy
 • Braku kontaktu ze strony handlowca i firmy energetycznej
 • Przegapienia najlepszego momentu na zakontraktowanie energii po stałej cenie