50 kW na start - Prime Energy

Program skierowany jest do przedsiębiorców w celu wsparcia przedsięwzięć z obszaru odnawialnych źródeł energii. Finansuje go Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z programu, należy złożyć wniosek wraz z z niezbędnymi dokumentami.

Nabór wniosków trwa bardzo krótko bo zaledwie do 15.06.2024 a ilość środków to jedynie 5 mln.

Wyręczamy naszych klientów ze wszystkich formalności przy składaniu wniosków o dofinansowanie!

 

Podstawowe zasady programu:

1. Środki mogą otrzymać wyłącznie podmioty prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.

2. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, o mocy do 50 kW.

3. Wysokość i forma pomocy:

Można otrzymać wsparcie do 100% kosztów kwalifikowanych, w formie:

a) nieumarzalnej pożyczki oraz dotacji:

– pożyczka w wysokości 70%, oprocentowanie 0,8% stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% rocznie

– okres spłaty pożyczki od 4 do 20 lat

– dotacja do 30% udzielonego dofinansowania

Warunkiem udzielenia 30% dotacji jest skorzystanie z pożyczki.

b) dotacji do 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Całkowity koszt przedsięwzięcia nie może przekraczać kwoty 350 tys. zł. Przedsięwzięcia zakończone przez złożeniem wniosku, nie podlegają dofinansowaniu.

4. Wnioski można składać od 15 kwietnia do 14 czerwca 2024 roku, lub do wyczerpania puli środków.

KONTAKT

Służymy pomocą w każdej sprawie
i odpowiemy na każde pytanie

Możesz skontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta, wybranym Specjalistą lub poprzez formularz na stronie, wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu.